De do's en dont's van de kinderrekening

Kinderrekening openen?

Ouders die kiezen voor co-ouderschap kiezen vaak ook voor het openen van een kinderrekening.
Dit is een aparte rekening waarvan alle niet-verblijfskosten (verblijfs overstijgende kosten) betaald worden. Naar draagkracht storten beiden maandelijks een bedrag op de kinderrekening.

Niet doen:

andere kosten via deze rekening betalen!

Wie beheert de kinderrekening?

Het geld op de kinderrekening is uitsluitend bestemd voor het betalen van kingebonden kosten. Eén van beide ouders beheert de rekening, de ander heeft altijd recht op inzage en verantwoording.
Goed om te weten: kinderen kosten meer naarmate ze ouder worden!

Niet doen:

allebei een pinpas!

Wie bepaalt wat betaald wordt?

Als het goed is, is er in het ouderschapsplan een overzicht opgenomen van zaken die via de kinderrekening betaalt worden. De beheerder doet de betalingen. Als iets niet op het kostenlijstje staat, hebben ouders eerst overleg. Denk en handel daarbij altijd in het belang van uw kinderen!

Wel doen:

één beheert de rekening en is penningmeester.

Geen of te weinig saldo?

Indien er onvoldoende saldo is, betekent dit wellicht dat de kosten niet goed zijn ingeschat. Voordat ouders -naar rato van draagkracht- bij storten, mag de niet-beheerder om verantwoording vragen.
Ouders kunnen elkaar niet zomaar verplichten tot extra stortingen op de kinderrekening.

Wel doen:

tijdig met elkaar overleggen als er tekorten dreigen!

Let ook op de fiscale aspecten van een kinderrekening!

Kinderrekening en de IB-aangifte

Er zijn gescheiden ouders die nog steeds een gezamenlijke rekening hebben die op beider namen staat. Officieel kan dat niet als je geen fiscaal partner bent. Het kan het fiscaal lastig maken. Beter is het als de rekening op naam van de beheerder staat en die de rekening meeneemt in zijn/haar belastingaangifte.

Niet doen:

rekening vergeten in uw IB-aangifte te vermelden.

Reserveren op kinderrekening?

Het is verstandig om ruimte te hebben op de kinderrekeing en geld te reserveren voor grote aankopen en/of dure studies.
Hou er wel rekening mee dat indien u meer (spaar)geld heeft dan het vrijgestelde vermogen (ong. 30.000 euro p.p.) de beheerder vermogensbelasting (0,86 tot 1,7%) betaalt over het geld.

Wel doen:

buffertje opbouwen op de kinderrekening.

Verantwoording over uitgaven

De niet-beheerder van de kinderrekening mag om verantwoording vragen over de uitgaven en het saldo. Het geld op de kinderrekening is immers een 'fonds' van beide ouders voor de kinderen. Het is niet de bedoeling om dat wekelijks te doen. Eénmaal per half jaar of jaar is redelijk. Het handigste is om alles per pin te betalen zodat alles terug te vinden is op de afschriften. Van grote aankopen bonnetjes bewaren!

Niet doen:

contante betalingen.

Stoppen met kinderrekening?

Indien er gestopt wordt met de kinderrekening wordt het saldo tussen beiden verdeeld. Er moet dan een nieuwe afspraak komen. Daarbij zal dan één van beiden de kosten van de kinderen betalen en de ander een bedrag aan alimentatie aan hem/haar overmaken. Kom je er niet uit dat stelt de rechter het vast.

Wel doen:

bespreek en overweeg de consequenties!

Heft u de kinderreking op? Let dan op dat geld dat naar de niet-beheerder van de rekening wordt overgemaakt -indien meer dan 2100 euro- door de fiscus gezien kan worden als schenking. Wellicht dat het dan een betere optie is om het naar spaarrekeningen van de kinderen over te maken of om de kinderrekenng pas op te heffen als het saldo lager is.