Echtscheidingsmediator in Den Bosch, Boxtel, Eindhoven, Tilburg, Oss, Uden en tussenliggende plaatsen

Echtscheiding

Het terecht komen in een echtscheiding betekent een vervelende fase in uw leven. Behalve de emoties die u ondergaat, moeten er zakelijk veel dingen geregeld worden.
Indien u en uw (ex-)partner het samen goed willen regelen schakel dan de conflictmediator bij de Raad van Mediators in. Op persoonlijke en professionele wijze bemiddelen en begeleiden we u beiden tijdens het hele proces. En dat tegen een scherp vooraf vastgesteld tarief. Geen verrassingen achteraf! Lees verder.

Echtscheiding

Partnerschap

Heeft u een samenlevingscontract of een geregistreerd partnerschap dat u en uw partner willen ontbinden? De conflictmediator regelt dit in samenspraak met u beiden.Alle afspraken m.b.t. pensioenen, inboedel, vermogens en andere zaken worden officieel vastgelegd in een convenant. Bij het geregistreerd partnerschap zorgen we ook voor de noodzakelijke inschrijvingen in het gemeenteregister.

U kunt rekenen op een scherp tarief zonder verrassingen achteraf!

Ouderschapsplan

Heeft u op het moment van scheiding en/of het verbreken van een samenleving(s)contract minderjarige kinderen? Het is volgens de Nederlandse wet verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Een aantal afspraken tussen beide ouders met betrekking tot opvoeding en welzijn van de kinderen wordt daarin vastgelegd.
De conflictmediator helpt u om samen tot een plan te komen waarmee beide partijen en de kinderen in de toekomst zo min mogelijk kans maken in conflictsituaties terecht te komen.

Overige conflicten

Er zijn veel meer situaties denkbaar waarbij de family conflict mediator u van dienst kan zijn.
Denk aan begeleiding bij de verdeling van erfenissen tot en met conflicten tussen ouders en (volwassen) kinderen en ruzies binnen gezinnen of families.
Het voorkomen van conflicten of -als dat al niet meer kan- het beheersen van conflicten is dat waar de mediator voor is opgeleid.
Mocht u een conflict willen voorkomen of oplossen? Doe de mediationscan en u weet snel of conflictmediation zin heeft.

conflicten, mediation, mediators

Tegengaan van huwelijkse gevangenschap

De Eerste Kamer heeft dinsdag 7 maart met algemene stemmen twee wetsvoorstellen aangenomen die betrekking hebben op het tegengaan van huwelijkse gevangenschap en andere onderwerpen. De Kamer had twee weken eerder, op 21 februari, met minister Weerwind voor Rechtsbescherming over de twee voorstellen gedebatteerd.

 

De wetsvoorstellen

 

Het wetsvoorstel Tegengaan huwelijkse gevangenschap en andere onderwerpen zorgt onder andere dat de rechter bij een echtscheiding een regeling kan treffen, waarmee een echtgenoot bevolen wordt mee te werken aan de ontbinding van een (religieus) huwelijk. Hiermee wil de regering huwelijkse gevangenschap tegengegaan. Huwelijkse gevangenschap is een situatie waarin iemand tegen haar of zijn wil in een (religieus) huwelijk blijft, omdat het niet lukt om een ontbinding van dat huwelijk te krijgen.

 

Na kritiek van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) van de Eerste Kamer op het oorspronkelijke wetsvoorstel diende de minister in 2022 een novelle in die tegemoet kwam aan de kritiek van de Kamer. De novelle wijzigt het wetsvoorstel. Naar aanleiding van door de Eerste Kamer gestelde vragen over het door amendering van de Tweede Kamer gewijzigde wetsvoorstel heeft de minister advies gevraagd. De bevraagde partijen zijn unaniem over de door het amendement toegevoegde strafbaarstelling bij een religieus huwelijk dat aan een burgerlijk huwelijk vooraf gaat. Deze strafbaarstelling zou de positie van een slachtoffer van huwelijkse gevangenschap verzwakken in plaats van versterken.

 

groeit uw conflict....uit de hand? Neem contact op met de Conflicten Mediator

Groei conflict

Kleur conflict

Kleurrijk conflict? Een mediator brengt het tot rust.
Zien twee partijen het niet meer scherp? Bel de Conflicten Mediator!

Zon conflict

Schiet conflict

Ieder conflict is op te lossen via mediation
Kleine conflicten groeien groot

Baby conflict

Jij - ik conflict

jij! nee jij! ik! Ja jij! Kan de Conflicten Mediator misschien helpen?