Westerling Mediation in Den Bosch e.o.

Geregistreerd mediator. Aangesloten bij De Raad van Mediators.
Lid NMv. ADR full certified.
Eindhoven - 's-Hertogenbosch
Oss - Tilburg e.o.

Online tool NIBUD: geldplan scheiden

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis, die grote financiële gevolgen heeft. Uit elkaar gaan is een risicofactor voor financiële problemen.

Om die te helpen voorkomen, introduceert het Nibud een nieuwe online tool: het geldplan Scheiden. Deze gratis online tool helpt de inkomsten en uitgaven na scheiding in beeld te krijgen.

Geldplan bij scheding

Geldplan bij scheiden

Nibud: minstens 40 procent van de Nederlanders worstelt met de financiële administratie

Financieel de boel op orde houden

De ene rekening komt per e-mail binnen, de andere staat in de mijn-omgeving en de volgende wordt automatisch afgeschreven. Minstens 40 procent van de Nederlanders heeft moeite om het overzicht over hun financiële administratie te bewaren.
Zij hebben vaker betalingsachterstanden en staan vaker rood dan mensen die hun administratie volledig op orde hebben. Dit blijkt uit het Nibud-rapport Financiële administratie in een digitaal tijdperk.

Zowel jong als oud heeft moeite met op orde houden administratie.
Het Nibud onderscheidt twee risicogroepen: de 18 tot 35-jarigen (34 procent van de Nederlanders van 18 tot 64 jaar) en de niet-digitaal vaardigen (minstens 1 op de 5 volwassenen). Het Nibud roept consumenten op een systeem in hun huishoudelijke administratie aan te brengen, en biedt daarvoor de gratis e-mailcoaching ‘Bewaar’ aan. In het rapport geeft het Nibud ook adviezen aan bedrijven en organisaties over de manier waarop zij consumenten kunnen ondersteunen.
44 procent vergeet abonnementen vanwege automatische incasso’s
Door het gebruik van automatische incasso’s vergeet 44 procent van de Nederlanders dat ze lopende abonnementen hebben. Drie op de tien Nederlanders kunnen rekeningen niet betalen omdat andere betalingen via automatische incasso’s het budget al hebben verbruikt.
Consumenten worden minder herinnerd aan het hebben van abonnementen en bijbehorende rekeningen omdat veel berichten niet meer letterlijk door de brievenbus op de deurmat vallen. Drie op de tien krijgt bijna alle rekeningen per e-mail of online in de mijn-omgeving. Consumenten geven aan belangrijke documenten per e-mail sneller over het hoofd te zien dan per post (26 versus 15 procent). En 54 procent geeft aan post sneller te bekijken dan naar een mijn-omgeving te gaan.
Consumenten met een geordende administratie hebben minder vaak betalingsachterstanden zien minder vaak een rekening over het hoofd en hebben minder abonnementen waarvan zij zich niet (meer) bewust zijn.


Belangrijkste feiten op een rij
40 procent worstelt met de financiële administratie
31 procent krijgt alle rekeningen digitaal
11 procent krijgt alle rekeningen op papier
44 procent vergeet lopende abonnementen door automatische incasso’s
18 procent heeft moeite met digitalisering van het berichtenverkeer
26 procent ziet wel eens mailtjes over het hoofd
14 procent die brievenpost over het hoofd ziet
77 procent bewaart belangrijke documenten op verschillende plekken, zowel op papier, in de mailbox of in een map op de computer


Leer 35-minners administratieve vaardigheden aan
Het Nibud ziet dat het 35-minners, meer dan anderen, ontbreekt aan administratieve vaardigheden. Het ontbreekt hun vooral aan een vast en eenduidig systeem waarmee zij op een geordende manier overzicht kunnen houden over hun financiële administratie. Ook zien zij vaker belangrijke documenten in de e-mail over het hoofd en vergeten vaker welke abonnementen er nog lopen.
Van de 35-minners lukt het de helft (49 procent) om de administratie bij te houden, van de 35-plussers lukt 63 procent dat.
Het Nibud vindt bij de financiële opvoeding horen dat ouders hun kinderen leren hoe zij hun administratie kunnen ordenen en bijhouden. Ook zou het Nibud graag zien dat scholen er meer aandacht aan kunnen besteden.
Ondersteun de niet-digitaal vaardigen
18% van deelnemers aan het onderzoek geeft aan het ingewikkeld te vinden dat steeds meer berichtenverkeer digitaal, per mail en/of via mijn-omgevingen verloopt. Het Nibud schat in dat het werkelijke aantal Nederlanders dat moeite heeft met dit digitalisering hoger ligt, omdat laaggeletterden en 65-plussers niet aan dit onderzoek hebben deelgenomen.
Daarom vermoedt het Nibud dat minstens 1 op de 5 Nederlanders moeite heeft met de digitalisering van de administratie. Deze groep betaalt beduidend vaker rekeningen te laat, heeft vaker een rommelige administratie en komt minder op mijn-omgevingen zoals die van de zorgverzekeraar of zoals mijnoverheid.nl.
Uit het rapport blijkt dat minstens 16 procent van de 18- tot 35-jarigen moeite heeft met digitalisering van het berichtenverkeer. Van de 50- tot 65-jarigen is dat 22 procent. Het Nibud pleit ervoor meer rekening te houden met deze doelgroep. Zo zouden bedrijven en organisaties belangrijke informatie ook altijd kosteloos per brievenpost moeten versturen, als consumenten daarom vragen. En dit zou zo eenvoudig mogelijk te regelen moeten zijn; een telefoontje zou moeten volstaan.
Nibud: zorg voor reminders bij doorlopende abonnementen en incasso’s
Het Nibud vindt dat consumenten in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor een geordende administratie, maar ziet daarnaast dat bedrijven hen daarbij kunnen helpen. Nu bedrijven en organisaties steeds meer diensten in abonnementsvorm aanbieden zouden zij ook consumenten op de hoogte kunnen houden van bijvoorbeeld het moment van afschrijving, het moment van verlenging en de mogelijkheden voor beëindiging.
Ook zou het Nibud graag zien dat organisaties standaard een e-mailbericht sturen op het moment dat er nieuwe berichten klaarstaan in de mijn-omgeving. Nu moeten consumenten meestal zelf deze mogelijkheid activeren.
E-mailcoaching financiële administratie op orde krijgen en houden
Het Nibud maakt zich zorgen om het grote aantal Nederlanders dat het niet lukt de financiële administratie op orde te krijgen en te houden. Daarom heeft het instituut de e-mailcoaching Bewaar ontwikkeld. Dit gratis programma helpt mensen bij het maken van een handig systeem voor hun financiële administratie, zowel on- als offline. Na het volgen van die coaching weten zij hoe zij overzicht over hun administratie kunnen bewaren en kunnen ze bijvoorbeeld belangrijke documenten makkelijk terug vinden.

Voor een goede financiële administratie moet men volgens het Nibud het volgende doen:
Belangrijke documenten op een geordende manier bewaren
De mijn-omgeving bekijken zodra er een melding is
Dagelijks e-mail en brievenpost bekijken
Wekelijks de administratie bijwerken en rekeningen betalen
Indien er een partner is, maandelijks de financiële administratie samen bespreken