Toevoeging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand?

In Nederland heeft iedereen recht op bijstand door een advocaat of mediator bij juridische geschillen en rechtszaken. Een echtscheiding valt daar ook onder. Weliswaar hoeft u niet naar de rechtbank, maar formeel wordt er wel een zitting gehouden.
Een toevoeging betekent dat u 'subsidie' krijgt op de kosten van de mediator of advocaat en zelf alleen een eigen bijdrage betaalt. De eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en de soort zaak. Er wordt onderscheid gemaakt tussen personen-/familierecht (daaronder valt ook de echtscheiding) en overige zaken.
De toevoeging wordt vrij makkelijk toegekend. De controle vindt achteraf plaats. Dat kan vervelend zijn, want als u terug moet betalen zijn de kosten opeens hoog.
Vraag dus vooraf heel goed aan uw mediator of advocaat of u wel recht op een toevoeging heeft.

Wat veel mensen niet weten en vaak ook door mediators en juristen 'vergeten' wordt om te melden, is dat als uw zaak 'resultaat' oplevert, het recht op de toevoeging alsnog vervalt. Ook bij een echtscheiding kan er spraken zijn van 'resultaat'. Lees er op deze pagina meer over.

Wanneer moet u in 2023 de mediator- of advocaatkosten alsnog zelf betalen?

U moet alsnog zelf alle kosten van de advocaat of mediator betalen als de opbrengst van de zaak even hoog of hoger is dan de resultaatgrens. Deze grens ligt op de helft van het voor u geldende heffingsvrij vermogen.

Hoogte heffingsvrij vermogen in 2023
In 2023 is het volledige heffingsvrij vermogen € 31.000 per volwassene. De resultaatgrens is de helft van dit bedrag, afgerond € 15.500.

Een voorbeeld:
Uw heffingsvrij vermogen bedraagt € 31.000. De helft hiervan is € 15.500. Dit is de voor u geldende resultaatgrens. Stel, u ontvangt uit de zaak € 25.000. In dat geval trekt de Raad de toevoeging in, omdat het resultaat van de zaak meer bedraagt dan de helft van het heffingsvrij vermogen. U moet dan uw advocaat of mediator zelf betalen.

N.B. Bij een echtscheiding kan de overwaarde in uw woning leiden tot 'resultaat'.

Meer informatie over het heffingsvrij vermogen vindt u op www.belastingdienst.nl. De zoekterm die u daarbij moet gebruiken is heffingsvrij vermogen.

Stel hier vrijblijvend uw vraag over toevoegingen/gesubsidieerde rechtsbijstand

Wat houdt de intrekking van de toevoeging in?

Het intrekken van de toevoeging betekent dat u zelf alle kosten van uw mediator of advocaat moet betalen. Er zijn drie situaties mogelijk:

a. Uw mediator of advocaat heeft een declaratie voor zijn werkzaamheden in gediend bij de Raad. U krijgt daarom een rekening van de Raad. U betaalt het bedrag dat de Raad aan uw mediator of advocaat heeft betaald terug aan de Raad.

b. Uw mediator of advocaat vraag een vergoeding aan de Raad en stuurt u een aanvullende rekening. U krijgt dan zowel een rekening van de Raad als van uw mediator of advocaat. Deze moet u beide betalen. In totaal betaalt u nooit meer dan het normale uurloon van uw mediator of advocaat.

c. Uw mediator of advocaat stuurt zijn rekening naar u. Als uw recht op een tegemoetkoming in de mediator- of advocaatkosten is ingetrokken, mag uw mediator of advocaat zijn werkzaamheden tegen het normale uurloon bij u in rekening brengen. U hoeft dan niets aan de Raad te betalen.

Om achteraf niet voor verrassingen te komen staan, kunt u van tevoren duidelijke afspraken maken met uw mediator of advocaat over het tarief. Ook kunt u vragen hoeveel tijd de mediator of advocaat verwacht nodig te hebben voor uw zaak en of hij u tijdens de zaak op de hoogte houdt van de bestede tijd.

Wanneer toevoeging?

Is uw loon lager dan 31.000 euro bruto per jaar dan komt u in basis in aanmerking voor een toevoeging. Dit bedrag geldt voor een alleenstaande persoon en gekeken wordt naar het 'peiljaar'. Het peiljaar ligt twee jaar terug. Op dit moment (2023) wordt dus gekeken naar uw bruto loon in 2021.
Behalve loon is uw vermogen in box 3 van belang. Ook hier wordt gekeken naar het peiljaar (2021). Uw vermogen op 1 januari 2021 mag niet hoger zijn dan 31.000 euro.
Tot slot dient u vooraf te bedenken of uw zaak meer resultaat oplevert dan 15.500 euro. In dat geval heeft u geen recht op gesubsidieers rechtsbijstand.
Krijgt u een toevoeging dan betaalt u nog steeds wel een kleine bijdrage en daarnaast een deel van het griffierecht.

Consequenties van een toevoeging

Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging (gesubsidieerde rechtbijstand) is het goed om te beseffen dat uw mediator of advocaat betaald wordt door de Raad voor Rechtsbijstand. Concreet krijgt die een x-aantal uren toegewezen tegen een vastgesteld uurtarief. Dat tarief is meestal lager dan het normale tarief van de mediator/advocaat.
Om die reden zijn er ook veel mediators en advocaten die geen klanten met toevoeging helpen. De belangrijkste reden is dan dat ze het niet kunnen of wilen doen tegen een beperkt aantal uren dat er voor staat en/of het lagere tarief.


Mediators gespecialiseerd in echtscheidingen/familieconflicten en arbeidsconflicten, gevestigd in Eindhoven, Den Bosch, Oss en Tilburg.