Gewetens-conflict

Wanneer er een conflict ontstaat tussen de natuurlijke wereld en de morele wereld, tussen de werkelijkheid en het geweten, dan is het het geweten dat gelijk moet hebben.

(Henri Frédéric Amiel, Zwitsers filosoof, 1821- 1881)

Conflict visie

Een gevolg van voortdurend conflict is het vernauwen van onze visie op wat mogelijk is.

(Nelson Mandela, Zuid-Afrikaans advocaat, politicus en anti-apartheidsstrijder 1918-2013)

Interessant
conflict

Er is geen twijfel over mogelijk dat er belangrijkere dingen in het leven zijn dan conflict, maar er zijn weinig dingen zo interessant.

(Robert Lynd
Amerikaans socioloog
1892-1970)

Sport conflict

Ik heb geleerd dat je alleen met elkaar verder kunt komen door vertrouwen, niet door conflict.

(Louis van Gaal, voetbaltrainer, 1951 - )

Geschiedenis conflict

De geschiedenis is vaak niet anders dan een conflict tussen hetgeen elk volk onder zijn recht verstaat.

(Gustave le Bon, Frans socioloog en psycholoog 1841-1931)

Vredig conflict

Vrede is niet de afwezigheid van conflicten, maar de mogelijkheid conflicten met vreedzame middelen te op te lossen.

(Ronald Reagan, Amerikaans acteur, staatsman en president (40e) 1911-2004)

Tijd
conflict

De tijd is een beweging, die door de mens verdeeld is in verleden, heden en toekomst en zolang hij hem verdeelt, zal hij in conflict zijn.

(Krisnamurti:
In India geboren spiritueel leraar 1895-1986)

Vertrouwen
ipv conflicct

Ik heb geleerd dat je alleen met elkaar verder kunt komen door vertrouwen, niet door conflict.

(Louis van Gaal, voetbaltrainer)

Overlevings conflict

  Een conflict kan niet overleven zonder jouw deelname.

(Wayne Dyer: Amerikaans schrijver en psychotherapeut 1940-2015)

Glorierijk conflict

  Hoe moeilijker het conflict, hoe glorierijker de triomf.

(Thomas Paine: Engels-Amerikaans filosoof, liberaal en revolutionair 1737-1809)


Menselijk conflict

In het domein van menselijke conflicten is er nooit door zovelen zoveel verschuldigd geweest aan zo weinigen.(Winston Churchill: Engels staatsman en Nobelprijswinnaar literatuur (1953) 1874-1965)


Poëzie
conflict

Uit de conflicten met anderen maken we retorica, uit de conflicten met onszelf poëzie.(William Butler Yeats: Iers dichter en Nobelprijswinnaar literatuur (1923) 1865-1939)

Innerlijke conflicten

De twee meest verreikende kritische theorieën aan het begin van de meest recente fase van de industriële maatschappij zijn die van Marx en Freud. Marx toonde de bewegende krachten en de conflicten in het sociaal-historisch proces. Freud doelde op de kritische onthulling van de innerlijke conflicten. Beide werkten voor de bevrijding van de mens, ook al was het concept van Marx veel uitgebreider en minder gebonden aan zijn eigen tijdperk dan het concept van Freud.

Conflict met krokodil

Bemiddelaar: iemand die een krokodil voedsel geeft in de hoop dat ze hem het laatst zal opeten.Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.

(Winston Churchill) Engels staatsman en Nobelprijswinnaar literatuur (1953) 1874-1965)

Mediation en conflicten 

In Amerika is mediation meer ingeburgerd als methode voor conflictoplossing dan in Nederland. Er wordt daar gesproken over een ADR Movement. ADR staat voor Alternative Dispute Resolution.
In Nederland wordt dit vertaald naar 'alternatieve rechtspraak' of 'anders dan rechtspraak.

'Wat is mediation?

"Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvorming te komen."
(bron: Handboek Mediation, SDU uitgevers)

Waarom Mediation?

Wanneer partijen in plaats van hun strijd uit te vechten via een juridisch gevecht gezamenlijk op zoek gaan naar een bevredigende oplossing van het conflict dan heeft die uitkomst meerwaarde.
1: de verstandhouding verbetert;
2: partijen kunnen beter leven met de uitkomst;
3: betere oplossingen; 
4: sneller en goedkoper dan procederen.

Conflicten oplossen met mediation

Er is geen conflict zo groot of het zou opgelost kunnen worden door middel van mediation. Mediation staat voor bemiddeling. Daar waar twee of meer partijen het niet eens zijn of reeds een conflict met elkaar hebben, is de inzet van een mediator gewenst. De mediator is opgeleid om een mediation trajekt op te zetten. De mediator is de onpartijdige bemiddelaar die er voor zorgt dat partijen binnen gestelde spelregels met elkaar onderhandelen over mogelijke oplossingen. De mediation kan uit meerdere gesprekken bestaan waarbij de mediator gebruik maakt van allerlei mediaiontechnieken om partijen nader tot elkaar te brengen.
In Nederland wordt mediation reeds veel toegepast bij (v)echtsscheidingen, arbeidsconflicten, bouwconflicten en zakelijke conflicten. Ook bij burenruzies en conflicten binnen families is mediation toepasbaar.

Top 10 conflicten 

1: conflicten over levering van goederen en diensten
2: conflicten op het werk
3: conflicten over geld
4: conflicten over onroerend goed
5: conflicten tussen huurders en huurbazen
6: conflicten in (familie)relaties
7: conflicten tussen burgers en overheid
8: conflicten over gezondheidsproblemen veroorzaakt door derden
9: conflicten over minderjarige kinderen
10: conflicten over het verhuren van onroerend goed 
 

Uitgangspunten bij mediation bij conflictbemiddeling

A: de deelnemende partijen hebben zelfbeschikking. De mediator heeft geen besluitvormende rol, maar is een onafhankelijke derde die het communicatieproces begeleidt. Partijen beslissen op basis van zelfstandigheid of autonomie over de uitkomst van hun conflict.
B: mediation is alleen mogelijk als beide partijen op basis van vrijwilligheid deelnemen. Het proces kan door deelnemers op ieder moment worden afgebreoken.
C: mediation vindt plaats op basis van vertrouwelijkheid. Partijen moeten vrij kunnen nadenken over mogelijke uitkomsten.
D: een mediationproces bestaat uit een aantal fasen: intake, gesprekken/, onderhandelingen en een afronding. De mediator faciliteert in alle fasen.

Boos in conflict. Mediation misschien?

Boos conflict

Leuk conflict

Leuk conflict. Meestal geen mediator nodig. Arbiter misschien?


Met agressiviteit los je geen conflicten op. Met een mediator wel!

Vecht conflict


Lief conflict

Zo kan het ook! Geen conflict mediator nodig!

Weg conflict


Tijd conflict

Tijd heelt wonden, maar soms is die tijd er niet. Tocht een mediator bellen?