De nalatenschap is in goede harmonie verdeeld

Bovenstaande zin wordt na het verdelen van een nalatenschap/erfenis veel minder vaak uitgesproken dat je zou denken. Na het verdriet om het overlijden van een dierbare is niet iedereen er meteen klaar voor om de nalatenschap heel zakelijk te gaan verdelen. Toch worden nabestaanden door regels en wetten min of meer gedwongen een beetje haast te maken. Emoties kunnen dan een extra grote rol spelen. Heel veel spullen van de overleden persoon zijn misschien weinig geld waard, maar hebben des te meer emotionele waarde. Zie dat maar eens te verdelen! Reden genoeg om tijdig de nalatenschapscoach in te schakelen.

Een eventueel testament zal over een aantal zaken uitsluitsel geven, maar vaak niet over alles. Bovendien kan de inhoud van het testament ook nog tot verrassingen en wrevel tussen betrokkenen leiden.Verwachtingen komen misschien niet uit. Als er geen testament is, gelden bepaalde (wettelijke) regels met betrekking tot de verdeling. Hoe leg je die uit en hoe voer je die uit? Ook hier biedt de nalatenschapscoach de helpende hand.

Het eens worden over een erfenis is regelmatig een moeilijke zaak. De oorzaak is mede het feit dat wij Nederlanders niet graag bij in leven zijn praten over de verdeling van een erfenis die ontstaat na ons overlijden. Dus weten nabestaanden eigenlijk heel weinig en is er tussen broers, zussen en andere familieleden nooit gesproken over wie wat zou willen of juist niet. En al helemaal niet over hoe zaken te regelen. Wat gaat er bijvoorbeeld met het ouderlijk huis gebeuren? Zit er nog een hypotheek op? Wil iemand uit het gezin er gaan wonen en zo ja zijn de anderen het daar mee eens en hoe regel je het financieel.
Dat leuke (kitsch) beeldje is niets waard, maar er kleven wel heel veel dierbare herinneringen aan. Uiteraard wordt het niet in het testament genoemd. Waar gaat het naar toe?
Veel mensen die het (nog) niet meegemaakt hebbben, geloven het niet, maar de verdeling van een nalatenschap kan aardig uit de hand lopen en voor jaren lange frustraties en ruzies zorgen. Vandaar dat steeds vaker de nalatenschapscoach wordt ingeschakeld.