Geregistreerd mediator. Aangesloten bij De Raad van Mediators.
Lid NMv. ADR full certified.
Eindhoven - 's-Hertogenbosch
Oss - Tilburg e.o.

De ondernemingsraad en het inzetten van mediation

De ondernemingsraad (OR) is een belangrijk orgaan binnen bedrijven en instellingen. De OR wordt geraadpleegd door de directie en neemt ook zelfstandig beslissingen of brengt advies uit. De OR is samengesteld uit gekozen vertegenwoordigers uit alle lagen van een onderneming/instelling. Voor een ondernemingsraad is het niet altijd even gemakkelijk om alle leden op één lijn te krijgen. Er zijn gezonde discussie, maar soms gaan (persoonlijke) opvattingen/tegenstellingen met emoties gepaard en dreigen er conflicten te ontstaan. Er zijn diverse manieren om dan alsnog tot oplossingen te komen. Eén daarvan is dat de OR besluit om een onpartijdige mediator in te schakelen.

Wat kan een mediator voor de OR doen?

Een mediator is volledig onafhankelijk en onpartijdig. De mediator is getraind in het oplossen van conflictsituaties en het weer op één lijn krijgen van partijen.
Bij een conflict binnen een ondernemingsraad kan een mediator een oplosing brengen. Soms doen we dat door afzonderlijk met partijen te praten en ze daarna gezamenlijk aan tafel te zetten. Het kan ook zijn dat de mediator de vergadering leidt en zorgt dat discussies in goede banen geleid worden en er oplossingsgericht gedacht en gewerkt wordt.

Oplossingen bij conflicten binnen de ondernemingsraad

1. De rechter

De rechter geeft in een conflict een juridisch en bindend oordeel. In sommige situaties kan dat belangrijk zijn voor je or. De procedure bij een rechter duurt minimaal 9 weken en kost geld. Een gang naar de rechter biedt zelden een oplossing voor een slechte samenwerking.

2. De or-adviseur

De or-adviseur of opleider helpt met kennisvragen en samenwerkingsvragen. Jouw or kiest zelf of hij het advies van de or-adviseur overneemt. Een adviseur inzetten helpt vooral bij beginnende, niet-geëscaleerde conflicten. Je or kan snel starten met zo’n traject en de duur varieert van enkele dagen tot enkele maanden. De or-adviseur brengt een uurtarief in rekening.

3. De mediator

Mediators focussen meer op samenwerking dan op inhoud. Zij stimuleren betrokkenen om zelf met een oplossing voor het probleem te komen. De uitkomst is een niet-bindend advies. Een mediation-traject kan van een paar uur tot langer duren. Dat is afhankelijk van de complexiteit van het probleem. De mediator brengt een vooraf afgesproken uurtarief in rekening.

4. De Bedrijfscommissie

De Bedrijfscommissie heeft verstand van medezeggenschap en arbeidsrecht. De leden die je or helpen kennen jouw branche. Je kunt de Bedrijfscommissie inzetten voor juridische vragen en samenwerkingsvragen. De bemiddeling is kosteloos en duurt maximaal acht weken. Jouw or krijgt creatieve oplossingen met draagvlak, die worden samengevat in een niet-bindend advies.

Hulp bij onderhandelingen door de OR

Mediation betekent vertaald naar het Nederlands: bemiddeling. Een mediator kan een ondernemingsraad dus ook heel goed helpen bij het moeizaam verlopen van onderhandelingen/besprekingen met andere parrtijen. Met name als de onderhandelingen niet lekker gaan vanwege frustraties over gedrag en/of een onprettige sfeer.

Soms kan een onafhankelijke derde makkelijker zaken bespreekbaar maken of onder het voetlicht brengen dan direct betrokkenen. Daarnaast is de mediator een ervaren 'bemiddelaar' en kan hij helpen om tot resultaat te komen in onderhandelingen.