Geregistreerd mediator. Aangesloten bij De Raad van Mediators.
Lid NMv. ADR full certified.
Eindhoven - 's-Hertogenbosch
Oss - Tilburg e.o.

Tien tips over rechtsbijstandverzekeringen

Verzekering dekt zeker niet altijd!

Check hier of uw rechtsbijstandverzekering zinvol is: 10 tips

TIP 1


De verzekering dekt alleen bij 'problemen' die er nog niet waren toen u de verzekering afsloot. Daarnaast is er vaak een wachttijd. Vandaag afgesloten, morgen een conflict? Dekking is er dan vaak niet!

TIP 2


Verzekeraars bieden modules aan. Valt uw conflict/probleem in een niet afgesloten module dan dekt de verzekering niet.

TIP 3


De meeste mensen hebben een rechtsbijstandverzekering module 'verkeer' ingebrepen in hun autoverzekering.

Module verkeer

TIP 4


Echtscheiding valt altijd in een aparte (familiezaken) module en kent bijzondere voorwaarden (u bent opeens 2 partijen met verschillend belangen!).

TIP 5

Module werk en inkomen

Werk en inkomen is meestal ook een aparte module. Kijk wat de voorwaarden zijn gerecht op uw situatie: loondienst, ZZP'er ....

TIP 6


Bedenk voor het afsluiten heel goed waarvoor u zich wil verzekeren en kies dan de juiste modules.

TIP 7

Voorwaarden rechtsbijstand

De voorwaarden kunnen per verzekeraar verschillen. Vergelijk dus goed. Hiervoor zijn vergelijkingswebsites handig. Let op: deze zijn niet altijd onafhankelijk!

TIP 8


Zorg dat u zich niet onnodig dubbel verzekerd. Kijk ook eens wat uw auto- en ziektekostenverzeringen al voor u afdekken!
Vergelijk ook regelmatig de tarieven van verzekeraars. Jaarlijks sluipen de kosten omhoog. Af en toe een keer overstappen kan financieel de moeite waard zijn!

TIP 9

Vrije keuze?

De grotere rechtsbijstandverze-keraars hebben juristen en specialisten in eigen huis. Een vrije keus, bijvoorbeeld voor een mediator, is dan niet mogelijk.

TIP 10


Heeft u een discussie over wel of geen dekking met uw verzekeraar? Laat u dan niet te makkelijk afschepen. Een verzekeraar heeft een zogenaamde 'zorgplicht', maar probeert misschien eerst zo goedkoop mogelijk er van af te komen.

Rechtsbijstandverzekering geeft niet altijd dekking

 

(Door redactie Wegwijs: www.wegwijs.nl)
Voor je recht hebt op scheidingsmediation vanuit je rechtsbijstandverzekering moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet je vaak een bepaalde periode bij elkaar zijn en geldt er een wachttijd. De precieze voorwaarden verschillen sterk per verzekeraar. Een scheiding is bij uitstek een situatie waarbij juridische problemen om de hoek kunnen komen kijken. Bij veel rechtsbijstandverzekeringen wordt mediation geboden. Mediation kan helpen om onderlinge conflicten te voorkomen of op te lossen. Wanneer en of je van mediation gebruik kan maken verschilt sterk per verzekeraar.

Een rechtsbijstandverzekering biedt hulp bij juridische conflicten. Bijvoorbeeld als je wordt ontslagen of wanneer je in scheiding ligt. Niet alle juridische conflicten zijn standaard gedekt. Vaak kun je kiezen voor bepaalde modules. Denk bijvoorbeeld aan Consument & Wonen, Inkomen of Verkeer. 

Bij bijna driekwart van de aanbieders van rechtsbijstandverzekeringen kan mediation onder de dekking vallen, mits men deze module heeft meeverzekerd. Dit blijkt uit onderzoek van MoneyView. Bij de ene verzekeraar valt scheidingsmediation onder de basisdekking, bij een andere heb je de module Persoon & Familie of Belasting & Vermogen nodig. Bij een kwart van de aanbieders is scheidingsmediation dus niet gedekt.
 

Let op wachttijd en duur samenlevingsverband bij scheidingsmediation

Scheidingsmediation wordt bij de meeste verzekeringen geboden als je minimaal een bepaald aantal jaar bent getrouwd of geregistreerd partner bent. Bij de meeste aanbieders (57%) kom je in aanmerking voor mediation als je minimaal één jaar samen bent. Let op: doorgaans wordt alleen hulp geboden bij huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bij slechts 28% van de verzekeraars wordt hulp geboden bij beëindiging van een samenlevingscontract.

Voordat je gebruik kunt maken van de scheidingsmediation geldt vaak een wachttijd. Dit betekent dat je na het afsluiten van de verzekering eerst een poosje moet wachten voor je gebruik kunt maken van de dienstverlening. De meest aangehouden wachttijd is 36 maanden (67%).

Eigen risico en franchise voor premiekorting

De meeste rechtsbijstandverzekeraars hanteren een eigen risico en/of franchise. Bij een enkele verzekeraar kun je beide vrijwillig verhogen. Dit kan je flinke premiekorting opleveren. Met een eigen risico betaal je eerst een deel van de kosten zelf. Met een franchise wordt een drempelbedrag bedoeld. Vanaf een bepaald bedrag helpt de rechtsbijstandverzekeraar je pas. Is de franchise € 200 en heb je een lamp gekocht van € 185 die al snel na het kopen kapot gaat? Dan word je bij een conflict over de lamp niet geholpen omdat dit onder de franchise van € 200 euro ligt.

Kijk wel goed of het echt loont om het eigen risico of franchise te verhogen. De rekening is namelijk eerder voor eigen rekening. Daartegenover staat natuurlijk wel de lagere premie. Let op de kleine lettertjes bij een eigen risico van € 0. Dit kan wel hoger zijn als je een advocaat of vertegenwoordiger inschakelt, bij een proces waar dit eigenlijk niet nodig is.

Let bij het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering op voorwaarden rond de wachttijd, eigen risico en de franchise. Daarnaast kunnen per module ook aanvullende voorwaarden gelden.

Conflict met uw rechtbijstandverzekeraar? Laat ons voor u bemiddelen!

Neem snel contact op!