Check hier of uw rechtsbijstandverzekering zinvol is: 10 tips

TIP 1


De verzekering dekt alleen bij 'problemen' die er nog niet waren toen u de verzekering afsloot. Daarnaast is er vaak een wachttijd. Vandaag afgesloten, morgen een conflict? Dekking is er dan vaak niet!

TIP 2


Verzekeraars bieden modules aan. Valt uw conflict/probleem in een niet afgesloten module dan dekt de verzekering niet.

TIP 3


De meeste mensen hebben een rechtsbijstandverzekering module 'verkeer' ingebrepen in hun autoverzekering.

Module verkeer

TIP 4


Echtscheiding valt altijd in een aparte (familiezaken) module en kent bijzondere voorwaarden (u bent opeens 2 partijen met verschillend belangen!).

TIP 5

Module werk en inkomen

Werk en inkomen is meestal ook een aparte module. Kijk wat de voorwaarden zijn gerecht op uw situatie: loondienst, ZZP'er ....

TIP 6


Bedenk voor het afsluiten heel goed waarvoor u zich wil verzekeren en kies dan de juiste modules.

TIP 7

Voorwaarden rechtsbijstand

De voorwaarden kunnen per verzekeraar verschillen. Vergelijk dus goed. Hiervoor zijn vergelijkingswebsites handig. Let op: deze zijn niet altijd onafhankelijk!

TIP 8


Zorg dat u zich niet onnodig dubbel verzekerd. Kijk ook eens wat uw auto- en ziektekostenverzeringen al voor u afdekken!
Vergelijk ook regelmatig de tarieven van verzekeraars. Jaarlijks sluipen de kosten omhoog. Af en toe een keer overstappen kan financieel de moeite waard zijn!

TIP 9

Vrije keuze?

De grotere rechtsbijstandverze-keraars hebben juristen en specialisten in eigen huis. Een vrije keus, bijvoorbeeld voor een mediator, is dan niet mogelijk.

TIP 10


Heeft u een discussie over wel of geen dekking met uw verzekeraar? Laat u dan niet te makkelijk afschepen. Een verzekeraar heeft een zogenaamde 'zorgplicht', maar probeert misschien eerst zo goedkoop mogelijk er van af te komen.

Conflict met uw rechtbijstandverzekeraar? Laat ons voor u bemiddelen! Neem snel contact op!