Westerling Mediation in Den Bosch e.o.

Geregistreerd mediator. Aangesloten bij De Raad van Mediators.
Lid NMv. ADR full certified.
Eindhoven - 's-Hertogenbosch
Oss - Tilburg e.o.

Reformatorisch geloof en scheiden

Volgens de leer van het reformatorisch christelijke geloof is echtscheiding niet toegestaan, uitzondering op deze regel is 'overspel en hoererij'. Hulpverleners bij reformatorische gezinnen komen vaak tegen dat kinderen in twee opvoedsituaties terechtkomen. Omdat één van de ouders het reformatorisch christelijke geloof op een andere manier invult.

Uit interviews met gezinnen die een echtscheiding mee hebben gemaakt blijkt volgens een onderzoek van leerlingen van de Christelijke Hogeschool in Ede dat gezinnen het lastig vinden dat ze na de echtscheiding alleen voor de opvoeding komen te staan. Daarnaast ervaren gezinnen dat de ex-partner het reformatorisch christelijke geloof op een andere manier invult. De rol die een kerk speelt rondom een reformatorisch christelijk gezin die te maken heeft met echtscheiding, wordt per gezin anders ervaren. De kerk wordt zowel steunend als veroordelend ervaren door de gezinnen.

Bron: Echtscheiding bij reformatorische gezinnen, Bachelorscriptie van Jenske Wildenbeest en Mariëlle Blaak.

Reformatorisch geloof en scheiden

Binnen geloofsgemeenschappen is scheiden nog niet altijd volledig geaccepteerd. Komt er toch een scheiding dan kan dat tot de nodige spanningen leiden.

Wetsvoorstel Sander Dekker: Religieus huwelijk sneller ontbinden

(bron: mediation-scheidingen.nl)

Mannen als vrouwen in Nederland kunnen van elkaar scheiden als één van beide dat wenst. Voor tientallen tot honderden vrouwen in een religieus huwelijk is dit veel lastiger omdat het vaak niet lukt om het huwelijk te ontbinden. Eind november 2019 heeft minister Sander Dekker van Rechtsbescherming een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer om dit makkelijker te maken. Op deze manier wordt huwelijkse gevangenschap een halt toegeroepen.

In Nederland wordt een huwelijk voltrokken door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit wordt een burgerlijk huwelijk genoemd. Soms kiezen echtparen, met name moslims, ervoor om naast een burgerlijk huwelijk ook een religieus huwelijk te sluiten. Zou iemand die bijvoorbeeld voor de imam is getrouwd, willen scheiden? Dan moet de partner medewerking verlenen.

In de meeste gevallen steekt de partner hier een stokje voor en werkt hij/zij niet mee aan de religieuze echtscheiding. Het gevolg is dat iemand tegen zijn/haar wil in een religieus huwelijk vastzit. Dit wordt huwelijkse gevangenschap genoemd. Een onaangename situatie die gevolgen kan hebben voor de mogelijkheden van het slachtoffer om bijvoorbeeld een nieuw huwelijk te sluiten. Ook reizen naar het buitenland met kinderen of een nieuwe partner wordt haast onmogelijk gemaakt.

Wetsvoorstel om religieus huwelijk makkelijker te ontbinden

Het wetsvoorstel van minister Sander Dekker maakt het voor rechters makkelijker om in één procedure zowel de echtscheiding als de ontbinding van een religieus huwelijk te regelen. Ook wordt in de wet vastgelegd dat partners in een religieus huwelijk in beginsel verplicht zijn mee te werken aan ontbinding.

Minister Dekker zegt het volgende over de gedachte achter het wetsvoorstel:
''De norm is helder. Iedereen moet de vrijheid hebben om te scheiden en om zijn of haar leven weer los van elkaar te kunnen voortzetten. Dat geldt zowel voor het burgerlijk huwelijk, als voor de beëindiging van de religieuze verbintenis, ongeacht of deze verbintenis naast een burgerlijk huwelijk bestaat. Het mag en kan niet zo zijn dat de ene echtgenoot de andere in die vrijheid belet''. (Bron: Rijksoverheid)

Het is nog niet duidelijk wanneer het wetsvoorstel door de Tweede Kamer wordt behandeld. Wij zullen erover berichten als er meer duidelijk wordt. Op de website van de Tweede Kamer kunt u de huidige status van het wetsvoorstel m.b.t. het tegengaan van huwelijkse gevangenschap bekijken.

Bemiddelen bij ontbinding religieus huwelijk

Juist bij een religieus huwelijk kan het nuttig zijn een onafhankelijke mediator/bemiddelaar in te schakelen voor het begeleiden van de echtscheiding.
Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies.