Hoe ontbind je een samenlevingscontract?

Heeft u een samenlevingscontract? U kunt dit heel eenvoudig ontbinden door het door middel van een brief of mail op te zeggen. Dit is rechtsgeldig tenzij er in het opgestelde samenleveingscontract iets anders staat met betrekking tot opzeggen.

Bent u na het opzeggen helemaal klaar? Nee helaas niet!

Hoe verder na de opzegging?

Indien één van beide partijen de samenleving beeindigd, betekent dit niet dat je er helemaal klaar mee bent. In het samenleveingscontract zijn namelijk afspraken gemaakt over de consequenties van de opzegging. Hoe ga je bijvoorbeeld financieel uit elkaar? Indien er kinderen zijn, dient er ook een ouderschapsplan te komen.

Partneralimenatie?

Als er in het samenlevingscontract niets is beschreven, is er wettelijk geen recht op partneralimenatie. Desgwenst kunnen er via de mediator alsnog afspraken over gemaakt worden.

Kinderalimenatie?

Indien er minder jarige kinderen zijn dienen ouders altijd een afspraak te maken over de kosten van de kinderen en is het in de wet geregeld dat er recht op kinderalimentatie voor één van beide partijen kan zijn.

Gezamenlijk vermogen?

Afhankelijk van het geen er beschreven staat in het samenlevingscontract kunnen bepaalde vermogensbestanddelen als gezamenlijk beschouwd worden. Denk o.a. aan huis en hypotheek.

Naar de rechtbank?

Soms kan het ook bij een samenleveingscontract gewenst zijn om het convenant en ouderschapsplan te laten 'vasstellen' door de rechtbank in een beschikking. Het maakt het incasseren van alimentatie eenvoudiger.

Wij bieden u een gratis adviesgesprek van een uur aan. Daarna desgewenst een vrijblijvende offerte.


bron: mr. D.J.B. Jongbloed (Jongbloed Fiscaal Juristen)
Klik hier voor het volledige originele artikel


Samenwoneners en partneralimentatie?

Als je ongehuwd samenwoont, dan ben je geen partneralimentatie verschuldigd als het samenwonen zou eindigen. Een samenwoner kan via een rechter geen (partner)alimentatie afdwingen, tenzij dit tussen elkaar is overeenkomsten in een samenlevingscontract of een andere overeenkomst. De partners hebben dus na het samenwonen geen onderhoudsverplichting jegens elkaar.

Fiscaal zijn er een aantal opties als er toch betalingen plaatsvinden nadat het samenwonen is gestopt.

Als iemand bereid is om geld te betalen aan zijn ex-partner, dan kan dit bedrag worden gezien als een schenking. Als er meer wordt betaald dan zo'n € 2.000 per jaar, dan is er sprake van een belaste schenking. Tot een bedrag van 2000 euro per jaar is er dus niets aan de hand.

Bijdragen in het levensonderhoud van de ex-partner (bij samenwonen) vormen echter geen belaste schenking als zij voortvloeien uit een dwingende verplichting uit moraal en fatsoen. De bedragen worden belastingvrij ontvangen en zijn niet aftrekbaar.

Een betaalde bijdrage is aftrekbaar als deze voortkomt uit een overeenkomst (een rechtens afdwingbare verplichting ex artikel 6.3.a.f Wet op de Inkomstenbelasting). De overeenkomst is vormvrij en kan dus ook mondeling zijn afgesproken, voor de bewijslast is dit echter wel lastig. Beter is het dus om één en ander vast te leggen in een convenant of vaststellingsovereenkomst die door beiden getekend wordt.

Een afkoop van toekomstige partneralimentatie is bij samenwoners nooit aftrekbaar, dit komt omdat dit uitdrukkelijk zo in de Wet op de Inkomstenbelasting is bepaald (artikel 6.3.1.b Wet op de Inkomstenbelasting). Daarbij komt dat de afkoop belast is bij de ontvanger (artikel 3.102.1 Wet op de Inkomstenbelasting).

Belastingheffing samenwonen en kinderalimentatie

De alimentatie voor kinderen die tijdens het samenwonen zijn geboren verloopt normaal en globaal hetzelfde als bij stellen die in gemeenschap van goederen getrouwd waren. De ontvangst van kinderalimentatie is belastingvrij en soms bestaat er recht op een beperkte aftrekpost (uitgaven levensonderhoud kinderen).