Update het ouderschapsplan

Hebben jullie een ouderschapsplan, maar loopt niet alles meer helemaal naar wens?
Wij helpen jullie graag bij het updaten van het ouderschapsplan zodat het weer een aantal jaren mee kan. Natuurlijk kunnen we dan ook kijken of zaken als de verdeling van kosten, de kinderalimentatie en de omgangsregeling nog passend zijn. We rekenen hiervoor een vast laag tarief van 125 euro excl. BTW.cursus
Lees ook over de mogelijkheden voor een compleet update (APK) gesprek.

Leeftijdsverschil vergroot kans op scheiding

Stellen waarvan de partners ongeveer even oud zijn gaan het minst vaak uit elkaar. Bij een leeftijdsverschil van vijf jaar of meer neemt de scheidingskans toe. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS.Samenwoners (gehuwd en ongehuwd) met een klein leeftijdsverschil hebben een grotere kans om bij elkaar te blijven dan stellen die meer in leeftijd schelen. Van de stellen met maximaal twee jaar leeftijdsverschil die in 2003 gingen samenwonen, was na twaalf jaar 25 procent uit elkaar. Stellen die twee tot vijf jaar in leeftijd verschillen gingen nauwelijks vaker uit elkaar. Is het leeftijdsverschil vijf tot tien jaar, dan is het risico op een scheiding 30 procent. Bij een nog groter leeftijdsverschil neemt het risico op scheiding verder toe.


Kinderwensen bij scheiding ouders

  • laat ons alsjeblieft geen kant kiezen
  • Maak geen ruzie. En helemaal niet waar we bij zijn
  • Zeg geen slechte dingen over elkaar en zeker niet tegen ons
  • We vinden het fijn als papa en mama elkaar met respect blijven behandelen
  • Geef ons voldoende tijd om te wennen aan de nieuwe situatie
  • Luister ook echt naar wat wij te zeggen hebben
  • Geef ons de ruimte om van jullie allebei te houden
  • Vergeet niet dat jullie samen voor ons hebben gekozen
  • Het zou heel fijn zijn als papa en mama goed contact met elkaar blijven houden

Het mag duideli

Kinderwensen bij een echtscheiding

jk zijn dat scheiden voor kinderen een grote impact heeft. Hoe beter ouders hen er bij betrekken en naar de kinderen luisteren, hoe beter het is. Soms kan dat moeilijk zijn en is het zinnig om de mediator te vragen ook een gesprek te hebben met de kinderen.


Ouderschapsplan en de toekomst van uw kinderen

Ouderschapsplan is meer dan een stapel papier

Het opstellen van een ouderschapsplan is verplicht als er minderjarige kinderen zijn. Op die 'verplichting' staan echter geen sancties. Daarnaast is het opstellen van een ouderschapsplan niet zo moeilijk. Het gaat er echter niet om om een document te creeren waarmee een de verplichting voldaan wordt, maar wel om echt goed na te denken over de toekomst van uw kinderen!
Westerling Mediation/Conflictenmediator kiest er daarom voor om veel tijd uit te trekken om met beide ouders over het welzijn, de opvoeding en de toekomst van de kinderen te praten. Zo komt u er achter waar mogelijke knelpunten zitten en of beide ouders er hetzelfde over denken. Het belang van uw kinderen staat voorop!

Wetsvoorstel "deelgezag over kinderen" in de maak

(bron: rechtennieuws.nl)
Het wetsvoorstel deelgezag is in de maak en biedt nieuwe mogelijkheden op meer zeggenschap en inspraak voor personen dichtbij het kind. Maar volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging voor Mediators in het Notariaat (VMN) kan de concept wettekst nog wat aanvullingen gebruiken.

Dat schrijven de KNB en de VMN in een reactie op het wetsvoorstel. In de nieuwe wet wordt deelgezag geregeld, wat vooral van toepassing is op kinderen die opgroeien buiten de traditionele gezinssituatie. Ze hebben bijvoorbeeld 2 mannen of 2 vrouwen als ouders. Of ze groeien op in een eenoudergezin of een samengesteld gezin. In deze gevallen zijn vaak ook niet-ouders betrokken bij de opvoeding van het kind.

Voor de geboorte

In het wetsvoorstel wordt gesproken over maximaal 4 ouders: 2 gezagsdragers en 2 deelgezagdragers. Dat kan ook voor problemen zorgen, want vier verschillende meningen kunnen sneller tot conflicten leiden. Om dit te voorkomen, stellen de VMN en de KNB voor om ouders en toekomstige deelgezagdragers bij de aanvraag van het deelgezag vóór de geboorte van het kind verplicht afspraken te laten maken onder leiding van een ervaren mediator. De afspraken komen daarbij zwart op wit te staan. Vooraf afspraken maken schept duidelijkheid, maakt verwachtingen helder en is in het belang van het kind.

Na de geboorte

Wanneer het deelgezag meer dan 3 maanden na de geboorte van het kind wordt aangevraagd, is een ouderschapsplan een logische aanvullende eis. Ook dit kan onder begeleiding van een professioneel mediator worden opgesteld. Hoewel dit kosten met zich meebrengt, kan dit plan ook veel toekomstige conflicten en kosten voorkomen.

Voogd

Een ander aandachtspunt is dat de deelgezagdrager na overlijden van beide of de enige gezagsdrager voorrang krijgt boven de testamentair benoemde voogd. Dat kan volgens de KNB en VMN niet de juiste keuze zijn. Het ligt meer voor de hand de keuze van de gezagsdrager voor een voogd, vastgelegd in een testament, te respecteren.

Boekje voor kinderen betrokken bij scheiding

Er zijn een heleboel vragen die bij een kind opkomen van wie de ouders gaan scheiden. Dit boek bekijkt

samen met kinderen wat ze overkomt, wat er moeilijk is en wat er nu gaat gebeuren.

De SurvivalKID Echtscheiding is speciaal voor kinderen geschreven. Tijdens het lezen, leren ze hoe er voor
alles wel een oplossing te vinden is. Het boek spoort ook aan om het te delen met anderen (beide ouders,
grootouders of een leerkracht) zodat kinderen merken dat ze helemaal niet alleen zijn en ze ook als kind van gescheiden ouders heel gelukkig kunnen zijn.


Boekje voor kinderen die betrokken zijn bij de scheiding van hun ouders

SurvivalKIDs boeken maken sociaal-emotionele thema’s bespreekbaar. Ze zijn geschreven vanuit de leefwereld van kinderen en jongeren. Elk boekje is luchtig opgebouwd en goed gestructureerd en bevat tips, getuigenissen en cartoons. Er zijn meer Survivalgidsen om kinderen te helpen bij uiteenlopende onderwerpen. Het boekje kost 12,95. Klik op de afbeelding voor meer informatie.