Westerling Mediation in Den Bosch e.o.

Geregistreerd mediator. Aangesloten bij De Raad van Mediators.
Lid NMv. ADR full certified.
Eindhoven - 's-Hertogenbosch
Oss - Tilburg e.o.

De Stamrecht B.V. bij echtscheiding

(bron: GMW advocaten. www.gmw.nl)
Heeft u uw ontslagvergoeding ontvangen in de vorm van een zak geld die op uw bankrekening is gestort? Of heeft u uw vergoeding laten onderbrengen in een zogenaamde stamrecht B.V.?

Voor beantwoording van de vraag of u uw vergoeding bij echtscheiding moet delen met uw ex maakt dit niet uit. De vorm van de ontslagvergoeding doet er in dat kader niet toe, aldus de Hoge Raad in zijn uitspraak van 23 februari 2018 (ECLI:NL:HR:2018:70).

Vergoeding bedoeld als pensioen

Is uw ontslagvergoeding bedoeld ter vervanging van inkomen dat u zou hebben genoten bij voortzetting van uw dienstverband? Of is uw ontslagvergoeding bedoeld als oudedagsvoorziening? In het eerste geval vervangt de vergoeding uw in de toekomst te derven inkomen. In het tweede geval zal de ontslagvergoeding zijn ondergebracht in een stamrecht B.V. die gaat uitkeren bij het bereiken van uw pensioengerechtigde leeftijd. Maakt het verschil wat de strekking van deze vergoeding is? Ja, zegt de Hoge Raad.

Als uw ontslagvergoeding bedoeld is als pensioen, vallen de aanspraken uit de stamrecht B.V. in de gemeenschap van goederen. Achterliggende gedachte is dat in de regel pensioen opgebouwd tijdens huwelijk ook bij helfte gedeeld moet worden.

Vergoeding als compensatie

Als uw ontslagvergoeding bedoeld is ter compensatie van te derven inkomen dan ligt dit anders. Dat deel van uw vergoeding/aanspraken dat betrekking heeft op de periode na uw echtscheiding wordt gezien als een aanspraak op toekomstig loon. Dat deel valt niet in de gemeenschap en hoeft u dus niet af te rekenen met uw ex. Alle uitkeringen die aan u zijn gedaan tijdens huwelijk vallen wel in de gemeenschap en kunt u niet terugeisen.

Het is niet zo dat u de strekking van de ontslagvergoeding (pensioen of te derven inkomen) kunt wijzigen tijdens het huwelijk door bv. geen uitkeringen te doen uit de stamrecht B.V. en op grond daarvan te betogen dat de strekking van de vergoeding dus wel een pensioenvoorziening moet zijn geweest. Doorslaggevend is de oorspronkelijke bedoeling van de ontslagvergoeding op het moment dat u hem kreeg.

Hoge Raad

De uitspraak van de Hoge Raad van 23 februari 2018 heeft zeker voor veel opheldering gezorgd, maar de praktijk blijkt zelden zwart/wit. Het blijft soms lastig het doel van de ontslagvergoeding te bepalen. Hoe nu precies moet worden berekend welk deel van de vergoeding ziet op de periode voor en de periode na scheiding is niet altijd makkelijk. Verder moet een ontslagvergoeding nogal eens worden aangewend voor alimentatie wat de boel aardig kan compliceren.