Geregistreerd mediator. Register vertrouwenspersoon.
Aangesloten bij De Raad van Mediators.
Lid NMv. ADR full certified.

Eindhoven - 's-Hertogenbosch
Oss - Tilburg - Uden e.o

Geregistreerd mediator. Register vertrouwenspersoon

Aangesloten bij De Raad van Mediators

Lid NMv. ADR full certified

Heeft u recht op toevoeging? (gesubsidieerde rechtsbijstand)

Toevoeging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand?

In Nederland heeft iedereen recht op bijstand door een advocaat of mediator bij juridische geschillen en rechtszaken. Een echtscheiding valt daar ook onder. Weliswaar hoeft u niet naar de rechtbank, maar formeel wordt er wel een zitting gehouden.
Een toevoeging betekent dat u 'subsidie' krijgt op de kosten van de mediator of advocaat en zelf alleen een eigen bijdrage betaalt. De eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en de soort zaak. Er wordt onderscheid gemaakt tussen personen-/familierecht (daaronder valt ook de echtscheiding) en overige zaken.
De toevoeging wordt vrij makkelijk toegekend. De controle vindt achteraf plaats. Dat kan vervelend zijn, want als u terug moet betalen zijn de kosten opeens hoog.
Vraag dus vooraf heel goed aan uw mediator of advocaat of u wel recht op een toevoeging heeft.
Wat veel mensen niet weten en vaak ook door mediators en juristen 'vergeten' wordt om te melden, is dat als uw zaak 'resultaat' oplevert, het recht op de toevoeging alsnog vervalt. Ook bij een echtscheiding kan er spraken zijn van 'resultaat'. Lees er op deze pagina meer over.

Wanneer moet u de kosten alsnog zelf betalen?

U moet alsnog zelf alle kosten van de advocaat of mediator betalen als de opbrengst van de zaak even hoog of hoger is dan de resultaatgrens. Deze grens ligt op de helft van het voor u geldende heffingsvrij vermogen.

Hoogte heffingsvrij vermogen in 2023
In 2023 is het volledige heffingsvrij vermogen € 31.000 per volwassene. De resultaatgrens is de helft van dit bedrag, afgerond € 15.500.

Een voorbeeld:
Uw heffingsvrij vermogen bedraagt € 31.000. De helft hiervan is € 15.500. Dit is de voor u geldende resultaatgrens. Stel, u ontvangt uit de zaak € 25.000. In dat geval trekt de Raad de toevoeging in, omdat het resultaat van de zaak meer bedraagt dan de helft van het heffingsvrij vermogen. U moet dan uw advocaat of mediator zelf betalen.

N.B. Bij een echtscheiding kan de overwaarde in uw woning leiden tot 'resultaat'.

Meer informatie over het heffingsvrij vermogen vindt u op www.belastingdienst.nl. De zoekterm die u daarbij moet gebruiken is heffingsvrij vermogen.

Voorzichtig met aanvragen van toevoeging voor gesubsidieerde rechtsbijstand

Wat houdt de intrekking van uw toevoeging in?

Het intrekken van de toevoeging betekent dat u zelf alle kosten van uw mediator of advocaat moet betalen. Er zijn drie situaties mogelijk:
a. Uw mediator of advocaat heeft een declaratie voor zijn werkzaamheden in gediend bij de Raad. U krijgt daarom een rekening van de Raad. U betaalt het bedrag dat de Raad aan uw mediator of advocaat heeft betaald terug aan de Raad.
b. Uw mediator of advocaat vraag een vergoeding aan de Raad en stuurt u een aanvullende rekening. U krijgt dan zowel een rekening van de Raad als van uw mediator of advocaat. Deze moet u beide betalen. In totaal betaalt u nooit meer dan het normale uurloon van uw mediator of advocaat.
c. Uw mediator of advocaat stuurt zijn rekening naar u. Als uw recht op een tegemoetkoming in de mediator- of advocaatkosten is ingetrokken, mag uw mediator of advocaat zijn werkzaamheden tegen het normale uurloon bij u in rekening brengen. U hoeft dan niets aan de Raad te betalen.
 

Zes tips om onnodige kosten te voorkomen

1

Informeer en controleer of u recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand van een advocaat of mediator.

2

Vraag om een bevestiging dat u recht heeft op een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand)

 

 

3

Geen recht op een toevoeging? Vraag dan om een gespecificeerde offerte bij uw mediator of advocaat.

4

Werkt uw advocaat/mediator op urenbasis? Vraag dan vooraf om een goede inschatting van het aantal uren.

5

Wordt er op basis van uren gefactueererd? Hou er dan rekeing mee dat tijd besteed aan telefoontjes en mailtjes ook doorberekend worden.

6

Weest kritisch! Is de factuur naar uw gevoel te hoog, teken protest aan en vraag om een specificatie.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Consequenties van een toevoeging
Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging (gesubsidieerde rechtbijstand) is het goed om te beseffen dat uw mediator of advocaat betaald wordt door de Raad voor Rechtsbijstand. Concreet krijgt die een x-aantal uren toegewezen tegen een vastgesteld uurtarief. Dat tarief is meestal lager dan het normale tarief van de mediator/advocaat.
Om die reden zijn er ook veel mediators en advocaten die geen klanten met toevoeging helpen. De belangrijkste reden is dan dat ze het niet kunnen of wilen doen tegen een beperkt aantal uren dat er voor staat en/of het lagere tarief.

Wanneer krijgt u een toevoeging?
Wanneer uw loon lager dan 31.000 euro bruto per jaar dan komt u in basis in aanmerking voor een toevoeging. Dit bedrag geldt voor een alleenstaande persoon en gekeken wordt naar het 'peiljaar'. Het peiljaar ligt twee jaar terug. Op dit moment (2023) wordt dus gekeken naar uw bruto loon in 2021.
Behalve loon is uw vermogen in box 3 van belang. Ook hier wordt gekeken naar het peiljaar (2021). Uw vermogen op 1 januari 2021 mag niet hoger zijn dan 31.000 euro.
Tot slot dient u vooraf te bedenken of uw zaak meer resultaat oplevert dan 15.500 euro. In dat geval heeft u geen recht op gesubsidieers rechtsbijstand.
Krijgt u een toevoeging dan betaalt u nog steeds wel een kleine bijdrage en daarnaast een deel van het griffierecht.

 

Toevoeging voor advocaat of mediator

Is de laatste druppel gevallen...?

Het conflictict waarin je betrokken bent -van echtscheiding tot zakelijke ruzies- verergert doordat emoties bij verloop van tijd toenemen en standpunten steeds verder verharden. Ook de directe omgeving gaat zich er aan twee kanten mee bemoeien. Je zit met een rot gevoel? Is de laatste druppel gevallen? Tijd om het op te gaan lossen!
Op deze site lees je veel meer over mediation, conflictbemiddeling en de vertrouwenspersoon en kun je een vrijblijvend kennismakings-/adviesgesprek aanvragen. Westerling Mediation is volledig zelfstandig en niet aangesloten bij grote ketens/netwerken. Dat scheelt jou flink in de kosten! 
Voordat je het weet, is de laatste druppel gevallen en stroomt de emmer over! De strijdposities worden ingenomen en partijen gaan geflankeerd door dure advocaten het gevecht aan. Een snellere, goedkopere en sympathiekere route volg je aan de hand van een mediator. De eerste stap zetten is spannend, maar als je het aandurft, helpt je daarmee jezelf en anderen.
De stap om de mediator te bellen of te mailen, maakt je niet zomaar. Het is immers nooit leuk om over een conflict te moeten praten en onder ogen te zien dat de twee partijen er zelf niet uitkomen. 
Wachten betekent meestal dat de situatie er niet beter op wordt en sluimerende conflicten komen uiteindelijk ook tot 'ontbranding'.

Wacht niet tot het te laat is!

Met een eerste gesprek -altijd vrijblijvend en gratis- zet je de eerste stap naar een oplossing. Uiteraard wordt alles in volledige vertrouwelijkheid besproken. 

De oplossing binnen hndbereik via mdiation

Wachten betekent meestal dat de situatie er niet beter op wordt en sluimerende conflicten komen uiteindelijk toch tot 'ontbranding'.
Een eerste gesprek kan verhelderend werken. Vaak is een oplossing binnen handbereik. 

Geregistreerd mediator. Register vertrouwenspersoon.
Aangesloten bij De Raad van Mediators.
Lid NMv. ADR full certified.

Eindhoven - 's-Hertogenbosch
Oss - Tilburg - Uden e.o

Geregistreerd mediator. Register vertrouwenspersoon.
Aangesloten bij De Raad van Mediators.
Lid NMv. ADR full certified.

Eindhoven - 's-Hertogenbosch
Oss - Tilburg - Uden e.o

Westerling Mediation is gecertificeerd door en aangesloten bij: