Gefinancierde rechtsbijstand

Gaat u scheiden via een advocaat dan gelden onderstaande mogelijkheden voor een eventuele toevoeging. Indien u gaat scheiden via een mediator bent u meestal goedkoper uit en is eveneens een toevoeging mogelijk. De eigen bijdrag is dan een stuk lager. Elders op de site vindt u daar meer informatie over.

De overheid biedt de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand. Indien uw inkomen en uw vermogen onder een bepaalde grens liggen, dan kan er een toevoeging voor u aangevraagd worden bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Per 1 oktober 2013 heeft de Raad voor Rechtsbijstand de eigen bijdrage die een cliënt bij een echtscheiding zelf dient te betalen, aanzienlijk verhoogd.

Hieronder ziet u de financiële grenzen zoals die van toepassing zijn in 2023.

 

Alleenstaand

Normen 2019

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin  

Fiscaal jaarinkomen
in het peiljaar

Eigen Bijdrage

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

t/m € 21.300

€ 218

t/m € 29.600

€ 21.301 - € 22.000

€ 402

€ 29.601 - € 30.700

€ 20.101 - € 21.100

€ 522

€ 27.901 - € 29.200

€ 21.101 - € 23.000

€ 679

€ 29.201 - € 32.600

€ 23.001 - € 27.300

€ 835

€ 32.601 - € 38.600

Boven de € 30.000

Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 42.400

Eigen vermogen

Er bestaat geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation als het vermogen in box 3 in 2021 (het peiljaar) hoger is dan het van toepassing zijnde heffingvrij vermogen (31.340 euro)