Geregistreerd mediator. Aangesloten bij De Raad van Mediators.
Lid NMv. ADR full certified.
Eindhoven - 's-Hertogenbosch
Oss - Tilburg e.o.

Veilig werken conflict

De overheid adviseert in Corona-tijd wispelturig. Het ene moment kan iedereen gewoon naar kantoor het andere moment is het advies om zoveel mogelijk thuis te werken. Deze wispeldurigheid leidt tot discussies en soms zelfs conflicten tussen werknemers en werkgevers. Wie bepaalt of je op kantoor werkt of thuis? En wat als jij het niet 'veilig' vindt om op kantoor te werken, maar jouw baas wil wel dat je aanwezig bent?
Het beste advies is heel simpel: ga er over in gesprek met elkaar! Mocht dat niet tot een oplossing leiden dan kun je overwegen gezamenlijk te besluiten een mediator in te schakelen om nogmaals een poging te doen het eens te worden. Door er een mediator bij te betrekken, wordt voorkomen dat een gesprek/discussie (ongewild) eenzijdig verloopt doordat er een duidelijke gezagsverhouding werkegever-werknemer is.

Thu, 15 July