Geregistreerd mediator. Register vertrouwenspersoon.
Aangesloten bij De Raad van Mediators.
Lid NMv. ADR full certified.

Eindhoven - 's-Hertogenbosch
Oss - Tilburg - Uden e.o

Geregistreerd mediator. Register vertrouwenspersoon

Aangesloten bij De Raad van Mediators

Lid NMv. ADR full certified

Uw vertrouwenspersonen in Brabant

Het is (nog) geen verplichting, maar steeds meer organisaties, instellingen en bedrijven stellen een vertrouwenspersoon aan. Peter Westerling en Natasja Beije zijn vertrouwenspersoon bij diverse bedrijven en organsaties. Beiden zijn zelfstandig, maar kunnen ook in teamverband werken.
Een vertrouwenspersoon is een onafhankelijk iemand. Daarom is de betreffende persoon vaak niet binnen de organisatie werkzaam. Werknemers/medewerkers/vrijwilligers kunnen op ieder moment contact zoeken met de vertrouwenspersoon en onder volledige vertrouwelijkheid met hem/haar praten en/of een melding doen.

Binnen organisaties is er vaak een reglement waarin staat beschreven hoe de vertrouwenspersoon bereikt kan worden om bij hem/haar een 'melding' te doen. Om contact te zoeken is geen toestemming nodig van een leidinggevende, dat kan uiteraard geheel op eigen initiatief. Ook is er vooraf geen enkele beperking m.b.t. onderwerpen die besproken/gemeld kunnen worden. De vertrouwenspersoon is echter niet de personeelsfunctionaris. Hij/zij gaat geen salarisbesprekingen voeren. Zaken die met een vertrouwenspersoon besproken worden gaan onder meer over ongewenst gedrag zoals: ongewenste omgangsvormen en niet integer handelen. Ongewenste omgangsvormen gaat onder andere over (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. Onder niet integer handelen vallen zaken als Integriteitsschendingen (machtsmisbruik, corruptie, diefstal) en maatschappelijke misstanden.

Peter Westerling, mediator en vertrouwenspersoon

 

 

 

 

 

 

Natasja Beije, mediator en vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon heeft een luisterend oor en begeleidt
bij het vinden van oplossingen

Dat klinkt allemaal vrij ingewikkeld. Besef daarom dat de vertrouwenspersoon ook een luisterend oor biedt als je niet lekker in je vel zit, en daar binnen de organisatie of met de bedrijfsarts niet over kan/wil praten.

Vertrouwenspersoon:
Signaleert ongewenste omgangsvormen en adviseert het management

Ook privé problemen kunnen reden voor een melding zijn. Vaak hebben die immers ook invloed op je werk/activiteiten. Zo kan het lastig zijn om met een leidinggevende over financiele schulden te praten. Eigenlijk kun je alles met een vertrouwensersson bespreken (of bij hem/haar melden) dat je niet kunt of wenst te bespreken met je leidinggevende en/of iemand anders binnen de organisatie.
De vertrouwenspersoon vormt de 'eerste opvang'. Samen met de melder wordt vervolgens bekeken hoe oplossingen of vervolgstappen vorm kunnen krijgen. De melder houdt daarbij zelf de volledige regie. Wanneer je dat wenst, wijst de vertrouwenspersoon door naar professionele hulpverleners en adviseurs. Zonder instemming van de melder wordt er nooit iets vanuit het gesprek naar buiten gebracht en/of besproken met anderen. De vertrouwenspersoon kan wel, vanuit meerdere gesprekken, algemene trends signaleren en deze terugkoppelen met de organisatie.

Westerling Mediation is gecertificeerd door en aangesloten bij:

Peter Westerling is als vertrouwenspersoon
lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen

Eerste opvang, begeleiding en ondersteuning

De vertrouwenspersoon:
>vangt de melder op die last heeft van ongewenste omgangsvormen;
>zorgt voor veiligheid in het gesprek, zodat de melder zich vrij voelt om te vertellen wat er is gebeurd; 
>gaat samen met de melder op zoek naar feiten en maakt onderscheidt tussen feiten en fictie;
>zoekt met de melder naar de meest optimale oplossing van het conflict;
>zoekt met de melder naar een informele oplossing die bevredigend is voor melder, in die zin dat hij weer ‘normaal’ zijn werk kan doen;
>staat in het oplossingsproces naast de melder;
>bevestigt de melder in het feit dat het legitiem is om last te ervaren van bepaalde bejegeningen (waardoor melder zelf stappen/maatregelen durft te nemen);
>verwijst zo nodig naar een deskundige zoals een mediator, jurist, huisarts, bedrijfsarts, maatschappelijk werk of psychotherapeut;
>verwijst naar en ondersteunt bij de gang naar de klachtencommissie;
>verwijst naar en ondersteunt (bij strafbare feiten) de aangifte bij de politie;
>zorgt voor opvang en advies bij meldingen die betrekking hebben op (vermoedens van) misstanden.

Werkgever worstelt met meldingen grensoverschrijdend gedrag

(Bron: Nos.nl en Nieuwsuur)

Werkgevers worstelen met meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Na grote onthullingen vorig jaar bij tv-programma's, in de politiek en de sport zijn leidinggevenden een stuk alerter geworden als het gaat om sociale veiligheid op de werkvloer. Alleen schiet een deel van hen nu door. Dat constateren arbeidsrechtadvocaten, onderzoeksbureaus en een rechtsbijstandsverzekeraar tegenover de redactie van Nieuwsuur.Werkgevers stellen met enige regelmaat meteen een groot extern onderzoek in, schorsen de beklaagde of ontslaan de werknemer op staande voet. Ze vergeten eerst goed naar de feiten te kijken en ook het verhaal van de beklaagde te horen en te wegen, constateert advocate Loes Wevers. "Dit leidt tot bedrijfsongevallen die heel beschadigend zijn."
 


Paniek leidt (te) snel tot ontslag op staande voet

Rechtsbijstandverzekering DAS merkt dat verzekerden vaker dan voorheen juridisch advies willen omdat ze worden geconfronteerd met een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag. "Werkgevers zijn strenger geworden en spreken werknemers er eerder op aan. In paniek nemen ze soms verregaande besluiten. Je moet dan denken aan schorsingen of onderzoeken die soms maanden in beslag nemen zonder dat de betrokken werknemer wordt gehoord", zegt een woordvoerder.

Bij Hoffmann, van oorsprong een onderzoeksbureau voor bedrijfsfraude, zien ze sinds 2020 een stijging in hun onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag, zegt directeur Martijn van de Beek. "Je had #metoo, black lives matter en na The Voice of Holland nam het helemaal een vlucht. Nu bestaat meer dan de helft van ons werk uit dit soort onderzoeken."

Belangen en rechten
In 2021 deed Hoffmann nog 31 onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag, vorig jaar stond de teller op 96 onderzoeken. Ook andere bureaus als Bing, Bezemer & Schubad en het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen zeggen meer vraag te zien naar onderzoeken over grensoverschrijdend gedrag.
Hoffmann weigert in 30 procent van de gevallen een onderzoek. "Als de melding heel mager is, heb je geen gerechtvaardigd belang. Dan is een onderzoek instellen een te zwaar middel. Je moet rekening houden met de belangen en rechten van de melders, maar ook van de vermeende dader. Een onderzoek kan een grote impact hebben", zegt Van de Beek.
Als bekend wordt dat er een onderzoek naar iemand wordt gedaan, is dat vaak het gesprek van de dag bij het koffiezetapparaat. Van de Beek ziet ook organisaties die bang zijn dat als ze geen onderzoek laten doen ze negatief in de publiciteit komen omdat ze de melding niet serieus nemen.

Ook al blijkt de melding onterecht, partijen gaan dan vaak toch uit elkaar.

Ook bij de rechter neemt het aantal zaken omtrent grensoverschrijdend gedrag toe, ziet advocate Wevers. De Raad voor de Rechtspraak houdt daar zelf geen cijfers van bij, maar in de zaken die worden gepubliceerd is de rechter regelmatig zeer kritisch over de rol die werkgevers hebben gespeeld. Dan blijkt het interne- of externe onderzoek ondeugdelijk en de schorsing of het ontslag geen stand te houden.

Een belangrijk ander punt is dat de beklaagde op de hoogte moet zijn van de melding en de inhoud ervan. "Dit gebeurt meer niet dan wel", is de ervaring van advocate Marion van den Brekel. In haar praktijk - waar ze vooral beklaagden en werkgevers bijstaat - is het aantal zaken over grensoverschrijdend gedrag sinds onthullingen over The Voice of Holland verviervoudigd. In 95 procent van de gevallen komt het dan niet tot een rechtszaak. "In de praktijk kiezen zowel de werkgever als de beklaagde daar niet voor. Want ze hebben er beiden geen belang bij dat de zaak in de openbaarheid komt."

Schade is dan vaak al aangericht. Want door alle reuring is het lastig terugkomen op de werkvloer na een onderzoek of een op non-actiefstelling. Ook al blijkt de melding onterecht, partijen gaan dan regelmatig toch uit elkaar, vertelt Van den Brekel. Zonder betrokkenheid van een rechter, maar wel vaak na betaling van een zak met geld voor de beklaagde. "En die kan oplopen tot in de tonnen.

Vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon zal met een melder de melding altijd eerst diepgaand bespreken. Daarbij komt ook aan de orde wat de gevolgen van een melding kunnen zijn voor de melder zelf en voor anderen. "Een serieuze melding, moet heel serieus behandeld worden en mag nooit zomaar genegeerd of van tafel geschoven worden", aldus vertrouwenspersoon Peter Westerling.

Vertrouwenspersoon:
een luisterend oor 

Een vertrouwenspersoon is iemand die je vertrouwt en bij wie je terecht kunt met je zorgen, problemen of vragen. Een vertrouwenspersoon is niet oordelend en luistert naar je zonder je te onderbreken.

Een vertrouwenspersoon kan een vriend, familielid, collega of iemand anders zijn die je vertrouwt. Het is belangrijk om iemand te vinden met wie je je comfortabel voelt om te praten.

Als je iemand zoekt om je verhaal aan te vertellen, kan een vertrouwenspersoon een waardevolle steun zijn.

Tips voor het vinden van een vertrouwenspersoon

Denk na over wie je vertrouwt en bij wie je je comfortabel voelt om te praten.

Praat met iemand die je kent en vertrouwt om hulp te vragen bij het vinden van een vertrouwenspersoon.

Er zijn ook professionele vertrouwenspersonen beschikbaar, zoals een coach of therapeut.
 

Waarom is een vertrouwenspersoon belangrijk?

Een vertrouwenspersoon kan je helpen om:

Je gevoelens te verwerken

Je problemen op te lossen

Je zelfvertrouwen te vergroten

Een gezondere relatie met jezelf en anderen op te bouwen
 

Als je iemand zoekt om je te ondersteunen, kan een vertrouwenspersoon een waardevolle bron zijn. Zoek je een professionele vertrouwenspersoon neem dan eens contact op met Peter Westerling, gecertificeerd en erkend vertrouwenspersoon.

Luisterend oor