Onderwerpen op deze pagina:

- Zakelijke Mediation -Arbeidsconflicten -Business Mediation -Mediation bij franchise-conflicten - Hoe voorkom je een arbeidsconflict? - Oorzaken arbeidsconflict.

Zakelijke mediation

Zakelijke Mediation


Bij het runnen van een bedrijf heeft u met heel veel partijen en mensen te maken.

Soms ontstaat er een verschil van mening of conflict waarbij het prettig is dat een onpartijdige derde er voor zorgt dat er communicatie tussen de twee partijen op gang komt waardoor er ruimte kan ontstaan voor oplossingen.


 • Voorbeelden van bemiddelingen door Westerlin Mediation:

 1. onenigheid aandeelhouders en/of bestuurders/vennoten
 2. ontbindingen vof's
 3. begeleiding slecht nieuws gesprek
 4. financiële conflicten en voorkoming incassoprocedures
 5. conflicten tussen werknemers en leidinggevenden (voorkomen en beperken ziekteverzuim
Arbeidsconflicten

Arbeidsconflicten

Van een arbeidsconflict wordt niemand blij. Het geeft veel spanning, is contraproductief. Bij het geforceerd verbreken van de arbeidsrelatie blijven meestal twee partijen als emotionele en/of financiële verliezers achter.

Westerling Mediation brengt beide partijen aan tafel en kijkt of het mogelijk is de arbeidsrelatie te herstellen, de werksfeer te verbeteren of in het uiterste geval hoe er in samenspraak tot ontbinding van het arbeidscontract gekomen kan worden.

Wist u dat?

Van de mensen die zich ziek melden doet één derde dat wegens psychische klachten, één vierde van deze mensen meldt zich ziek wegens een arbeidsconflict.
Business Mediation

Business Mediation


Een benaming die gebruikt wordt voor de bemiddelaar bij zakelijke conflicten is 'business mediator'.

U kunt een business mediator inschakelen voor bemiddeling bij alle soorten conflicten binnen een bedrijf of tussen bedrijven. Denk aan problemen tussen werkgevers en werknemers, conflicten tussen uw onderneming en een leverancier, problemen rondom bedrijfsovername of -fusie, concurrentiegeschillen, ontslagzaken etcetrea.

Waarom kiest u voor de Westerling Mediation als business mediator?

 1. U vindt het van belang dat de relatie met de andere partij in stand blijft of herstelt wordt;
 2. U houdt het conflict en de oplossing graag in eigen hand;
 3. U streeft naar een snelle oplossing waar beide partijen een goed gevoel aan overhouden.


mediation en conflictbemiddeling op locatie

Locatie voor coaching

Westerling Mediation beschikt over een prachtige locatie 'De Koffiebrandery in 's-Hertogenbosch. Hier is het mogelijk om een dag of een dagdeel bezig te zijn met mediation, training of coaching. Voordeel daarbij is dat partijen helemaal buiten hun eigen omgeving intensief met de oplossing van het conflict bezig zijn, getraind of gecoached worden. Dat alles onder begeleiding van één of meer gecertificeerde mediators/coaches.

Verbeter de werksfeer en optimaliseer de samenwerking!

Ook voor een mentale opfrissing/verbetering werksfeer is een dag als deze aan te bevelen. Het is mogelijk vanaf 4 tot 30 personen.

Franchising.... kan leiden tot conflicten

Franchising brengt veel ondernemers veel goeds. Maar soms zijn de belangen van de franchisegever tegengesteld aan die van de franchisenemer(s). Soms gaat samenwerken ook gepaard met verschillen van mening en/of inzicht. Door het tijdig inschakelen van een mediator voorkomt u dure trajecten met advocaten en komt sneller ter zake.

Hoe voorkom je een arbeidsconflict

(bron: Intermediar, 2012)

1. Pik signalen op

2. Voorkom aannames

3. Blijf in gesprek

4. Leef je in

5. Neem conflicten serieus

De conflictenmediator is aangesloten bij:

De meest voorkomende oorzaken voor een arbeidsconflict

 1. Miscommunicatie

 2. Ontevredenheid

 3. Slechte relatie met leidinggevende(n)

 4. Fusies, reorganisaties....verandering

 5. Externe factoren: ruzie thuis, geldzorgen etc.

Een groot deel van het ziekteverzuim komt voort uit 'sluimerende' arbeidsconflicten...

Reken conflict

Vies conflict

Hard conflict


ID conflict


Eet conflict 

Koud conflict