Geregistreerd mediator. Register vertrouwenspersoon.
Aangesloten bij De Raad van Mediators.
Lid NMv. ADR full certified.

Eindhoven - 's-Hertogenbosch
Oss - Tilburg - Uden e.o

Geregistreerd mediator. Register vertrouwenspersoon

Aangesloten bij De Raad van Mediators

Lid NMv. ADR full certified

Scheiden met kinderen? extra aandacht nodig!

In Nederland maakt één op de zes kinderen een echtscheiding van hun ouders mee. Veel scheidingen verlopen redelijk goed. Vaak is er dan een mediator bij betrokken die ervoor zorgt dat het geen vechtscheiding wordt.
Onderzoek laat zien dat kinderen weliswaar last hebben van de vele veranderingen, maar dat het met de meeste kinderen na verloop van tijd goed gaat. 
De gezinssituatie is na ongeveer twee jaar gestabiliseerd. Ouders zijn dan na hun scheiding in staat om hun kinderen op te voeden in een veilige en evenwichtige gezinssituatie.

Naar schatting verloopt 20 procent van de scheidingen problematisch. Er is dan sprake van een complexe scheiding of vechtscheiding waarbij de scheiding zo conflictueus verloopt dat de ouders het belang van de andere ouder en/of van de (kind)eren uit het oog verliezen. Voor betrokken kinderen kan dit negatieve gevolgen kan hebben zoals ontwikkelingsschade, sociaal-emotionele schade of schade op het vlak van welzijn. In deze situatie is specialistische hulp gewenst. Westerling Mediation helpt bij het vinden van de juiste partij om deze hulp te bieden.

SPeter Westerling, mediator in Den Bosch

Bij scheidingen die niet soepel verlopen of in een vechtscheiding eindigen kunnen voor kinderen negatieve gevolgen hebben.
"Ik help jullie om de scheiding kindvriendelijk te regelen"

Als u er samen goed uit wil komen, brengen wij de oplossing in uw conflict. Persoonlijk en betrouwbaar.